PostaOnline.ro


Politica de confidenţialitate


 

Aceasta politica de confidentialitate se refera la modul de colectare si utilizare a datele personale furnizate pe Posta Online Pentru intrebari in legatura cu aceasta politica de confidentialitate, scrie-ne la info@postaonline.ro sau folosind formularul din sectiunea "Contact". Multumim pentru intelegere.

 

Dumneavoastra ramaneti singurii proprietari ai informatiilor colectate prin serviciul Posta Online e si puteti utiliza aceste informatii asa cum doriti, fara sa aveti nevoie de acordul Posta Online. De asemenea, Posta Online poate utiliza toate informatiile colectate prin serviciul postal, in studii de cercetare (e.g., analize, sinteze, rapoarte etc), in activitati privind prevenirea si detectarea fraudelor, precum si pentru alte scopuri comerciale.
Posta Online nu utilizeaza informatii private decat pentru detectarea si prevenirea fraudelor, imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor, precum si pentru alte scopuri similare.
Posta Online nu va dezvalui date personale de identificare niciunui tert decat cu permisiunea explicita a utilizatorilor sau cand exista o obligatie legala in acest sens.

Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si potrivit Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Posta Online va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de catre utilizatori. Acestea vor fi prelucrate si utilizate pentru punerea la dispozitie in conditii optime a serviciilor Posta Online
Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, utilizatorii au dreptul sa se opune prelucrarii datelor personale si sa solicite stergerea acestora din arhiva.Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii au la dispozitie adresa de e-mail info@postaonline.ro

Securitate
Siguranta datelor personale inscrise pe site constituie una dintre prioritatilePosta Online Cu toate acestea,Posta Online isi atentioneaza clientii ca nicio informatie transmisa via Internet nu poate fi in totalitate sigura si recomanda maxima atentie la completarea acestui tip de date online. In aceste conditii, Posta Online se angajeaza sa ia toate masurile posibile pentru a asigura securitatea informatiilor clientilor.

Modificarea politicii de confidentialitate
Posta Online se angajeaza sa faca publica pe site, orice modificare a prezentei politici de confidentialitate. Aceasta politica de confidentialitate a fost actualizata ultima data pe 2 iunie 2015

Adresele de email sunt folosite dacă este necesar, pentru a ne proteja drepturile legale sau în cazul în care se referă la informaţii reale de ameninţare, dăunătoare la adresa siguranţei fizice a unei persoane si /sau siguranta nationala. Dezvaluirea poate fi impusă de lege sau prin proces legal.

Securitatea Fisierelor

Avem măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja împotriva pierderii, abuzul sau modificarea de informaţii pe care le-am colectat de la dvs. Fişierele stocate pentru livrare sunt accesibile numai de către destinatar şi expeditor prin accesarea link-ului generat de Posta Online. Toate fişierele stocate pentru livrare sunt eliminate atunci când acestea expiră.


Facebook


scmengineering marlink ruukki aicpsreview ghinness